ZASADY I ŚRODKI ALKALICZNE MYJĄCE

ZASADY I ŚRODKI ALKALICZNE

Najczęściej stosowane środki myjące są zaliczane do grupy zasad i środków alkalicznych.

Wodorotlenek sodowy (NaOH, soda kaustyczna, soda żrąca). Techniczna soda kaustyczna zawiera 97-98°/o NaOH, resztę stanowią węglany. Posiada właściwości myjące i dezynfekujące. Do mycia butelek jest stosowana w formie wodnego roztworu o stężeniu 0,7-3%. Do mycia maszyn i urządzeń jest stosowany roztwór 1 – 2-procentowy. Przy rozpuszczaniu sody kaustycznej i stosowaniu trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ soda kaustyczna i roztwory NaOH mają właściwości żrące.

Węglan sodowy (Na2C03, soda kalcynowana). Występuje w handlu w formie sproszkowanej lub uwodnionej. Jest dobrym środkiem myjącym. Wodny roztwór o stężeniu 3-5% jest stosowany do mycia maszyn i urządzeń przewodów, za wyjątkiem wykonanych z aluminium.

Czteroboran sodowy (Na2B4O7·10 H20, boraks). Jest stosowany do czyszczenia powierzchni roboczych. Ma właściwości ścierne. Rozpuszcza się w zimnej wodzie w stosunku 1 : 12, a w gorącej 1 :2.