Zmiany wyglądu zewnętrznego ziarna podczas moczenia i ich przyczyny

Zmiany wyglądu zewnętrznego ziarna podczas moczenia i ich przyczyny.
Podczas nawilgocenia ziarna zachodzi zjawisko pęcznienia koloidów. Dojrzałe ziarno jęczmienia można bowiem rozpatrywać jako żel złożonego kompleksu koloidalnego.

Celuloza, skrobia i protoplazma są substancjami o ograniczonym stopniu pęcznienia. Substancje białkowe, jako albuminy i peptony są żelami pęczniejącymi znacznie, ponieważ przy nasyceniu wodą ulegają peptyzacji  i tworzą zol.

Ziarno umieszczone w wodzie zaczyna pęcznieć i powiększa się jego objętość. Jeden hektolitr jęczmienia po moczeniu zwiększa swoją objętość do 1,45 hl. Siła pęcznienia jest bardzo duża, kula metalowa zamknięta szczelnie po napełnieniu suchym ziarnem i zalaniu wodą zostaje rozerwana w wyniku działania siły pęcznienia.

Ziarno po namoczeniu staje się miękkie i elastyczne, W przypadku moczenia jęczmienia przy intensywnym napowietrzaniu po namoczeniu wykazuje ono tzw. oczkowanie. Oznacza to początek zewnętrznego rozwoju korzonka. Jeżeli oczkowanie występuje w całej partii, świadczy to o zdrowym jęczmieniu i równomiernym nawilgoceniu ziarn.