Właściwy kandydat na bonsai

Pierwsze bonsai z reguły jest kupowane lub dostaje się je w prezencie. Nierzadko z jeszcze bardzo prosto ukształtowanych drzewek można stworzyć dobre bonsai. Podpowiemy Wam, jak należy pokierować taką przemianą.

Właściwy kandydat na bonsai

Rośliny wybrane przez nas do kształtowania bonsai powinny spełniać następujące warunki:
•    Pień drzewka przeznaczonego do kształtowania pojedynczego bonsai musi mieć grubość większą niż ołówek.
•    Roślina powinna być silnie rozgałęziona, aby możliwości kształtowania nie były ograniczone.
•    Na wysokości mniej więcej jednej trzeciej drzewko musi mieć rozgałęzienie składające się z możliwie najgrubszych gałązek; w tym miejscu znajduje się pierwszy główny konar.
•    System korzeniowy rośliny powinien być zwarty i silnie rozgałęziony; tylko drzewko o takich korzeniach zniesie później znaczącą ingerencję w swoją formę.
•    Ważna jest dobra podstawa pnia, z wieloma grubszymi korzeniami rozchodzącymi się gwiaździście od pnia. Często takie korzenie znajdują się trochę głębiej w ziemi. Przy sadzeniu bonsai w naczyniu należy odsłonić podstawę pnia.

Za pomocą odpowiedniego przycinania można w istotny sposób kierować rozwojem bonsai.

Pozwolić rosnąć i przycinać. Grubość konarów powinna pozostawać w odpowiedniej proporcji do grubości pnia. Czasami zdarza się, że konary są zbyt cienkie. W takim wypadku pozwala się pędom na wzrost przez dłuższy czas bez przycinania. Im większa jest masa liści na gałęzi, tym większa ilość składników budulcowych powstaje w procesie fotosyntezy. Gdy nastąpi już pewien przyrost grubości długich pędów, muszą one zostać bardzo silnie przycięte. Jeżeli pogrubienie jest niewystarczające, pozwala się kolejnym pędom dalej rosnąć i w odpowiednim momencie przeprowadza się silne cięcie. Zabieg ten można powtarzać wiele razy, aż zostanie osiągnięta pożądana grubość. Kolejnym etapem jest stworzenie gęstego rozgałęzienia. W osiągnięciu tego celu pomocne może być całkowite ścięcie liści. Wykonuje się to w ten sposób, że odcina się wszystkie blaszki liściowe i pozostawia wyłącznie ogonki. Gdy one zaschną, roślina zwykle wypuszcza z większości kątów liści nowe pędy, dzięki czemu korona się zagęszcza.

Style podstawowe

Chokkan – Myl wyprostowany regularny
Myonghi – styl wyprostowany nieregularny
Hokidachi – styl miotlasty
Kengai – kaskada
Shakan styl pochylony
Han-Kengai – pófkaskada
Fuki-nagashi – styl ukształtowany przez wiatr
Burtjingi – styl literacki
Neagari – drzewa „stojące” na odsłoniętych korzeniach
Seki-Joju – styl skalny
Sokan – pień podwójny
Yose-Ue – lasek
Kabudachi – drzewo o wielu pniach
Korabuki – pancerz żółwia
Ikadabuki – styl tratwy
Netsuranari – styl pełzający

Wysokość bonsai (mierzona od podstawy pnia do wierzchołka drzewa)
Keshitsubu-bonsai -bonsai koniuszek palca, do 7,5 cm
Mame-bonsai – bonsai miniaturowe, 7,5-15 cm
Ko-mono-bonsai -bonsai małe, 15-30 cm
Chu-mono-bonsai – bonsai średnie, 30-60 cm
Dai-mono-bonsai-bonsai duże, 60-120 cm

Części drzewa
Nebari – podstawa pnia
Miki – pień
Shin – czubek drzewa
Ichi-no-Eda – pierwszy główny konar
Ushiro-Eda – konar tylny
Mae-no-Eda – konar przedni