Bonsai – Styl miotlasty

Styl miotlasty

Prosty pień na jednej trzeciej wysokości całego drzewka rozdziela się na wiele silnie rozgałęzionych konarów, które tworzą parasolowatą koronę. Ma ona prawie kształt półkuli, dzięki czemu przypomina korony drzew liściastych rosnących w naturalnych warunkach, i stanowi ok. 2/3 wysokości całego drzewa. Również w tym wypadku pień wyrasta z gwiaździście rozchodzących się korzeni. Gdyby drzewko pozbawić tej masywnej podstawy, przypominałoby miotle wbitą trzonkiem w ziemię. Podczas pielęgnowania drzewka w stylu miotlastym ważne jest pilnowanie, aby żaden najmniejszy pęd nie urósł zbyt długi. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że wkrótce stanie się nieproporcjonalnie gruby i zakłóci harmonię całego bonsai.
Jako naczynia wskazane są płaskie misy, owalnego lub prostokątnego kształtu. Ich proporcje określa się podobnie jak w stylu wyprostowanym nieregularnym.