Bonsai – Styl wyprostowany regularny

Styl wyprostowany regularny

Podobnie jak w stylu wyprostowanym nieregularnym, pień lekko zwęża się ku górze, ale jest on całkowicie prosty, aż po wierzchołek. U podstawy pnia widoczne są gwiaździście rozłożone korzenie. Jedna trzecia pnia od dołu nie ma żadnych rozgałęzień. Najniższy konar, zwany głównym, jest skierowany w bok. Pozostałe konary są ułożone podobnie jak w stylu nieregularnym. W przeciwieństwie do pnia. konary mogą mieć widoczne lekkie wygięcia. Im bliżej wierzchołka, tym cieńsze, krótsze i coraz mniej rozgałęzione stają się konary. Sylwetka drzewa znów przypomina trójkąt nierównoboczny. Wybór naczynia odbywa się według tych samych zasad, jak w stylu wyprostowanym nieregularnym.