Kształtowanie pni i gałęzi drzewka bonsai cz.2

Jeśli chodzi o grubość drutu używanego do formowania, to zdania doświadczonych twórców bonsai są podzielone. Według jednych średnica drutu używanego do zabiegu powinna wynosić 1/3 średnicy formowanego pnia lub gałęzi, inni natomiast stosują jeden lub więcej cienkich drutów w zależności od sztywności gałęzi. Długość drutu powinna być o 1/3 większa od długości formowanego pnia lub gałęzi.

Terminy drutowania drzew są podane w opisach formowania poszczególnych gatunków drzew. Generalnie można stwierdzić, że drzewa iglaste drutujemy w okresie spoczynku. Drzewa liściaste drutujemy przeważnie wiosnę, gdyż krążące soki nadają elastyczność pniom i gałęziom, lub po usunięciu liści. Drzewa i krzewy o ozdobnych kwiatach należy drutować po zakończeniu kwitnienia. Drzewa liściaste, charakteryzujące się szybszym wzrostem niż drzewa iglaste, drutuje sie rzadko, ponieważ formowanie ich przez przycinanie jest łatwiejsze.

Przed drutowaniem nie należy roślin przesadzać i dobrze jest ograniczyć ich podlewanie na 2 3 dni przed zabiegiem. Drutowanie drzewka rozpoczynamy od pnia, do czego zależnie od jego grubości zastosujemy grubszy lub kilka cienkich drutów. Jeden koniec drutu powinien być zagłębiony w ziemi, z tyłu pnia. Pień należy owijać drutem spiralnie od podstawy aż do wierzchołka, uważając aby odstępy miedzy zwojami były równe, a kąt między nimi a podłożem wynosił około 45°. Drut nie powinien być nawinięty zbyt luźno ani zbyt ciasno. Ciasny drut wrośnie w korę i po zdjęciu go pozostanę brzydkie blizny, natomiast zbyt luźny uniemożliwi wygięcie pnia.

Po zadrutowaniu pnia drutujemy główne gałęzie, a następnie gałęzie drugiego i wyższych rzędów, dobierając grubość drutu do średnicy gałęzi. Przy końcu gałęzi drut powinien być owinięty dwukrotnie wokół gałęzi lub pnia i obcięty. Jednym kawałkiem drutu owijamy dwie sąsiednie gałęzie. Mogą to być gałęzie wyrastające z pnia w przeciwne strony lub też skierowane w jedną stronę. Podczas zabiegu należy zwrócić uwagę, aby nie odrutować szpilek, liści lub pączków.