Kształtowanie pni i gałęzi drzewka bonsai cz.1

Kształtowanie pni i gałęzi
Skracanie pnia, gałęzi i pędów oraz częściowe usuwanie kory nie rozwiązują wszystkich problemów związanych z kształtowaniem drzewka. Konieczne jest jeszcze opanowanie umiejętności nadawania odpowiedniej formy pniom i gałęziom. Jak wiadomo, kształt korony drzewa rosnącego w naturze zależy od dostępu światła, wielkości przestrzeni, w której mogą się rozrastać gałęzie, a także od wielkości tych gałęzi. Wynikiem zabiegów formujących, oprócz żądanej formy, powinno być także optymalne wykorzystanie światła i przestrzeni przez gałęzie drzewka.

Wyginanie gałęzi do dołu, nadające drzewku wygląd charakterystyczny dla starych okazów, powoduje pobudzenie do rozwoju pąków śpiących znajdujących się na górnej stronie gałęzi oraz ograniczenie wzrostu gałęzi na długość.

Przed formowaniem należy z uwagą przyjrzeć się drzewku i zadecydować, które jego części chcemy przekształcić i w jaki sposób. Pomocą tutaj może być zrobienie szkicu drzewka z naniesieniem projektowanych zmian, co ułatwi wyobrażenie sobie wyglądu drzewka po jego formowaniu.

Najszerzej stosowaną techniką formowania, dającą najlepsze efekty w najkrótszym czasie, jest drutowanie, stosowane głównie u drzew iglastych. Polega ono na owijaniu drutem pni i gałęzi, co umożliwia ich wyginanie. Po zdjęciu drutów gałęzie zachowują nadany im wcześniej kształt.

Do drutowania najlepszy jest drut miedziany z uwagi na jego giętkość ułatwiającą wykonanie zabiegu. Drut taki nie rzuca się tak w oczy, jak stosowany niekiedy drut aluminiowy. Druty grubsze, a tym samym sztywniejsze, zmiękcza się przez wyżarzenie ich w ogniu. Drzewa liściaste o delikatnej korze owija się miękkim, galwanizowanym drutem aluminiowym, aby uniknąć uszkodzeń kory. Można również w tym celu zastosować drut owinięty taśmą lub drut w plastykowej „koszulce”.