Sztuczne postarzanie drzewek bonsai cz.2

Zbyt długie konary możemy skrócić podobnie jak wierzchołek drzewka. Również całe gałęzie można pozbawiać kory. W przypadku drzew iglastych wystarczy usunąć wszystkie igły z wybranej gałęzi, a kora zejdzie później sama. Gałąź pozbawioną kory można kształtować tak jak żywe gałęzie. Drutowanie, nadające gałęzi żądany kształt, wykonuje się, zanim gałąź uschnie. Jeśli gałąź jest już sucha, to na kilka minut przed drutowaniem owijamy ją ciepłą, wilgotną szmatką, co zwiększy jej giętkość.

Shari to metoda mająca na celu nadanie interesującego wyglądu drzewkom przez usunięcie tylko części kory z pnia, gałęzi lub widocznych fragmentów korzeni. W odróżnieniu od jin stosowanie metody shari nie powoduje całkowitego obumarcia części rośliny. Stosując metodę shari, za pomocą ostrego noża nacinamy pasek kory na frontowej stronie pnia, gałęzi lub korzeni, a następnie delikatnie ściągamy korę. Usuwanie kory można rozłożyć na kilka lat i najlepiej wykonywać je w pełni sezonu wegetacji.

Przy kształtowaniu gałęzi metodą jin i shari trzeba trzymać się zasady, że nie można okorować gałęzi równo z jej nasadą, gdyż wyglądałoby to nienaturalnie. Korujemy albo część gałęzi, albo całą, lecz wtedy musimy okorować również część pnia w miejscu wyrastania gałęzi.

Po wyschnięciu okorowanych fragmentów drzewka stosujemy środki konserwujące w sposób opisany przy metodzie jin. Konserwowanie należy wykonać bardzo starannie, aby preparatem potraktowane były tylko miejsca okorowane.

Sabamiki jest metodą wykorzystywaną do ukształtowania pnia rozłupanego lub pustego w środku, charakterystycznego dla drzew starych, na które przez dłuższy czas oddziaływują nie sprzyjające warunki. Sabamiki stosuje się do kształtowania drzewek z uszkodzonym lub pękniętym pniem, wydrążając i podkreślając miejsce pęknięcia. Metodę tę stosuje się również w przypadku usuwania konarów z przedniej strony pnia. Konar taki można ściąć, lecz wtedy otrzyma się szpecącą bliznę, ale można też go wyrwać, a powstałą bliznę powiększyć i wymodelować dłutem i papierem ściernym, uzyskując dodatkowy efekt. Czynności te należy wykonać w pełni lata, a skaleczone i wyschnięte miejsce zakonserwować jak w metodzie jin. Sabamiki stosuje się do postarzania zarówno drzew liściastych, jak i iglastych.