Sztuczne postarzanie drzewek bonsai cz.1

Sztuczne postarzanie – Sędziwy wygląd niektórych drzewek bonsai na ogół nie jest ściśle zgodny z ich rzeczywistym wiekiem. Rozłupane pnie, ułamane konary, martwe, białe kikuty gałęzi, tak charakterystyczne dla starych drzew rosnących w nie sprzyjających środowiskach, często zostały ukształtowane specjalnie, w sposób sztuczny. Japończycy rozróżniają trzy podstawowe metody sztucznego postarzania bonsai: jin, shari i sabamiki.

Jin to formowanie wierzchołka pnia lub gałęzi, a nawet całej gałęzi na podobieństwo ułamanych lub obumarłych konarów starych drzew rosnących w wysokich górach. Takie formowanie wierzchołka lub gałęzi przeważnie stosuje sie u drzew o twardym drewnie, jak jałowic i dęby, lecz można tak kształtować również sosny, świerki, cedry, jodły czy cisy. Postarzanie metodą jin innych, oprócz dębu, drzew liściastych stosowane jest rzadko.

Wierzchołek drzewka postarzamy często metodą jin, jeśli musimy zredukować wysokość drzewka. Na wybranej wysokości nacinamy pień: cięcie wykonujemy od tyłu kompozycji, prostopadle do pnia, na głębokość do połowy średnicy pnia. Następnie, naginając wierzchołek do przodu i w dół, odrywamy go. Wierzchołek ułamanego pnia uzyska bardziej naturalny wygląd, jeśli pozostawimy ostre, sterczące włókna przez oderwanie włókien lekko nadcię-tych nożycami. Później delikatnie zdejmujemy całą korę aż do wyrastających niżej gałęzi, a następnie pozbawiony kory wierzchołek szlifujemy papierem ściernym, uważając jednak, aby jego powierzchnia miała wygląd naturalny. Po wyschnięciu konserwujemy nowo utworzony wierzchołek preparatami wybielającymi i zabezpieczającymi drewno przed procesami gnilnymi. Używana jest do tego ciecz kalifornijska – fungicyd stosowany w ochronie roślin sadowniczych. Niektórzy twórcy do zabezpieczenia jin używają rozcieńczonego kwasu cytrynowego lub innych środków wybielających i konserwujących drewno.

Najlepszym terminem sztucznego postarzania bonsai metodą jin są miesiące letnie czerwiec, lipiec i sierpień. Konserwację pozbawionych kory części drzewka należy wykonać pędzelkiem w południe ciepłego i słonecznego dnia, zabezpieczając folią powierzchnię ziemi w pojemniku przed przypadkowym kapnięciem preparatu. Zabieg powtarzamy po miesiącu, następnie po 2 latach, a potem w miarę potrzeby. Bezpośrednio po zastosowaniu środka konserwującego drewno będzie wyglądało nienaturalnie biało, ale po niedługim czasie uzyska wygląd naturalny.