Ochrona przed chorobami i szkodnikami drzewek bonsai cz.2

Chlorozy igieł i liści. Są to na ogół choroby fizjologiczne. Mogą one wskazywać na brak niektórych pierwiastków w glebie. Chore rośliny należy opryskać roztworem wodnym Florovitu. Młode rośliny trzeba nawozić częściej mniejszymi dawkami nawozów. Jeśli chlorozy są wywołane złą strukturą podłoża w pojemniku, to drzewka można na jeden sezon wysadzić do gruntu. Inną przyczyną żółknięcia igieł i liści może być zatrucie szkodliwymi gazami, szczególnie dwutlenkiem siarki. Drzewa iglaste są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza niż drzewa liściaste.

Opadanie igieł sosen. Spowodowane jest to zbyt intensywną transpiracją. Rośliny należy osłaniać przed wiatrem, a w miesiącach letnich cieniować i często zraszać.

Osutka sosny. Choroba ta jest spowodowana przez grzyb atakujący głównie młode rośliny. Jesienią i zimą na igłach pokazują się ciemne poprzeczne kreski, a w kwietniu i maju opada większość porażonych igieł. Sosny porażone osutką należy opryskać 3 razy w odstępach dwutygodniowych, począwszy od początku lipca. Zalecane preparaty to Cynkotox 65 lub Dithane M-45.

Mączniak prawdziwy dębu. Przyczyną choroby jest grzyb wytwarzający biały nalot na powierzchni blaszek liściowych. Porażone liście czernieją i opadają. Rozwojowi choroby sprzyjają wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza. Chorobę zwalcza się przez trzykrotne opryskanie roślin Siarkolem, Saprolem lub preparatem Benlate w odstępach trzytygodniowych. Konieczne jest również przycięcie korony drzewa i usunięcie porażonych liści. Czarna plamistość liści. Jest to choroba grzybowa drzew liściastych. Na początku lata na liściach pojawiają się najpierw żółte, a potem czarne, żółto obrzeżone plamy. Plamy występują na górnej stronie blaszek liściowych. W przypadku porażenia tą chorobą zaleca się opryski preparatem Dithane M-45 lub Miedzianem 50. Gruzełek cynobrowy. Choroba ta jest wywołana przez grzyb porażający pędy drzew i krzewów liściastych. W zaatakowanej roślinie zamierają liście i pędy. Na starszych pędach późną jesienią pojawiają się czerwone grudki. Zwalczanie choroby polega na wycinaniu i paleniu porażonych części roślin.

Zamieranie pędów drzew liściastych. Choroba ta jest wywoływana przez grzyby pasożytnicze. Wiosną pąki nie wybijają i pęd zamiera. Porażone części rośliny należy wyciąć i spalić. Więdnięcie drzew liściastych. Ta choroba grzybowa objawia się stopniowym więdnięciem i zasychaniem liści. Porażone rośliny trzeba usunąć i zniszczyć łącznie z korzeniami, a glebę można użyć ponownie tylko po dokładnej dezynfekcji.

czytaj dalej