Ochrona przed chorobami i szkodnikami drzewek bonsai cz.3

Zgnilizna korzeni. Choroba ta może być wywołana różnymi czynnikami. Może ją spowodować zarówno zła pielęgnacja, np. zbyt obfite podlewanie przy złej strukturze ziemi w pojemniku lub częste przesuszanie, jak też bakterie i grzyby chorobotwórcze. W razie stwierdzenia zgnilizny należy usunąć wszystkie chore korzenie, a system korzeniowy zanurzyć na krótko w zawiesinie wodnej preparatu Benlate. Po tym zabiegu roślinę sadzi się w świeżej ziemi. Drzewko ustawia się w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru. W pierwszym okresie często spryskuje wodą, oszczędnie podlewa i nie nawozi. Dopiero po wytworzeniu nowych korzeni można więcej podlewać i nawozić.

Nicienie. Są to niewielkie, niedostrzegalne gołym okiem bezkręgowce, występujące przeważnie w glebie. Pasożytując na korzeniach roślin powodują więdnięcie i zasychanie roślin. Uszkadzając tkankę roślinną ułatwiają również dostęp chorobotwórczym bakteriom i grzybom. Chorą roślinę należy podlać emulsją wodną preparatu Basudin lub Nemafos.

Przędziorki („czerwone pajączki”). Są to niewielkie pajęczaki — roztocze, ledwo dostrzegalne gołym okiem, o barwie od jasnopomarańczowej do ciemnobrązowej. Występują przeważnie na dolnej stronie liści. Nakłuwają tkankę roślinną i wysysają z niej zawartość. Zaatakowane liście i igły zasychają i opadają. Czasem żerowanie przędziorków powoduje skarłowacenie i zniekształcenie młodych pędów. Występowaniu szkodnika sprzyja niska wilgotność powietrza. Szkodnik występuje często na jałowcach, sosnach, świerkach i brzostownicach. Walka z nim polega na opryskaniu rośliny emulsją wodną preparatu Plictran 25 W, Pentac lub Roztoczol, dwa lub trzy razy w odstępach dwutygodniowych.

Mszyce. Te drobne owady o długości ciała nie przekraczającej kilku milimetrów, atakują zarówno nadziemne części roślin, jak i korzenie. Wydzielają lepkie odchody w postaci „rosy miodowej” lub jasnego mączystego nalotu (w wypadku mszyc żerujących na korzeniach). Wysysając soki z różnych części rośliny powodują zniekształcenia pędów i liści, a nawet więdnięcie i obumieranie roślin.

Do zwalczania mszyc występujących w glebie używa się preparatu Basudin. Mszyce na nadziemnych częściach roślin zwalcza się preparatem Pirimor, Bi 58 i innymi.

Czerwce. Są to niewielkie, widoczne gołym okiem, owady żerujące na igłach, dolnej stronie blaszek liściowych oraz na gałązkach i pędach. Owady dorosłe osłonięte wydzieliną woskową lub płaską tarczką są mało ruchliwe lub nieruchome. Czerwce wysysając soki powodują osłabienie rośliny, żółknięcie i opadanie liści i w końcu uschnięcie całej rośliny. Do zwalczania tych szkodników stosuje się preparaty Actellic i Basudin.

Inne owady. Larwy różnych owadów żerują zarówno na nadziemnych częściach roślin, jak i w glebie. Larwy uszkadzające korzenie roślin zwalczamy preparatem Basudin, pozostałe zaś preparatami Actellic, Bi 58 lub Ultracid 40.

Ślimaki. Są to szkodniki żerujące przeważnie w nocy. Objawami ich żerowania są uszkodzone brzegi liści lub prześwitujące plamy na liściu spowodowane zeskrobaniem skórki i tkanki miękiszowej po dolnej stronie liści oraz ślady zaschniętego śluzu. W celu wyłapania szkodników rozkłada się przed nocą plasterki świeżych warzyw i owoców jako przynętę. Na pniach drzewek można założyć opaskę ochronną z suchej waty.

Nie sposób tutaj omówić wszystkich chorób i szkodników, jakie zagrażają drzewom i krzewom. Opisane wyżej są tylko nielicznymi przykładami, a sposoby ich zwalczania – jedynie ogólnymi propozycjami.