Tworzenie bonsai w stylu Moyogi

Tworzenie bonsai w stylu MoyogiStyl Moyogi jest jednym z najbardziej popularnych stylów bonsai. W tym stylu formuje się zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste. Dla osiągnięcia odpowiedniej formy drzew liściastych stosuje się głównie cięcie i przycinanie, natomiasf drzewa iglaste formuje się przez drutowanie.

Do kształtowania w stylu Moyogi nadają się zarówno rośliny młode, jak i starsze wybrane w szkółce. Jeśli wystarczająco wcześnie zaczniemy roślinę kształtować, to zaoszczędzimy sobie wielu zabiegów w okresie późniejszym. Kształtuje się już młode, 2-3-letnie drzewka o wysokości 1 5-20 cm i średnicy pnia co najmniej 0,5 cm.

Sposób postępowania z młodym drzewkiem prześledzimy na przykładzie sosny. Przed posadzeniem młodej sosny do doniczki usuwamy korzeń palowy, a pozostałe korzenie skracamy o 1/3. Roślinie należy zapewnić odpowiednio dużą doniczkę, aby korzenie można było rozłożyć równo na wszystkie strony. Po ukazaniu się pierwszych pędów bocznych należy obciąć pęd wierzchołkowy. Podczas następnego przesadzania po 2 latach drzewko sadzi się lekko pochylone i dopiero po tym zabiegu usuwa się niepotrzebne gałązki w miarę ich wyrastania. Po 3 do 5 latach drzewko możemy drutować, nadając mu żądaną formę, a po zdjęciu drutów przesadzić w wybrany pojemnik.

Formowanie sadzonki w stylu Moyogi wyłącznie przez przycinanie trwa około 4 lat.
Kupując roślinę w szkółce, co jak wiadomo jest najkrótszą drogą do uzyskania efektownego bonsai, wybieramy drzewko o grubym, odpowiednio wygiętym pniu i korzeniach rozgałęziających się na wszystkie strony, tworzących solidną nasadę pnia.