Organizacja entuzjastów sztuki bonsai

Główną organizacją entuzjastów sztuki bonsai jest Nippon Bonsai Association w Tokio, zrzeszająca kluby z całego świata. Stowarzyszenie to wydaje miesięcznik „Bonsai – Syunjyu” i corocznie w lutym organizuje w Tokyo Metropolitan Museum of Art wystawę starych japońskich bonsai, a w kwietniu i maju międzynarodową wystawę bonsai w Osace. W Stanach Zjednoczonych organizacją zrzeszającą kluby miłośników bonsai jest Bonsai Clubs International w Kalifornii. Początkujący twórcy miniaturowych drzew mają w tych krajach łatwiejszy start, gdyż istnieje tam wiele firm ogrodniczych zajmujących się profesjonalnie uprawą bonsai, dostarczaniem materiału wyjściowego, również zaopatrzeniem w pojemniki, narzędzia i fachową literaturę. Pamiętać jednak należy, że wszystko, co osiągnięto w sztuce miniaturyzacji drzew i krzewów, trzeba przypisać zamiłowaniu i cierpliwości amatorów.