Sadzenie i przesadzanie drzewek bonsai cz.4

Wskaźnikiem użycia dobrej mieszanki jest zdrowy wygląd i prawidłowy rozwój drzewka. Jedną z właściwości podłoża wpływającą na prawidłowy rozwój drzewek jest jego odczyn, określany wartością pH. Prawie wszystkim interesującym nas roślinom odpowiada podłoże o pH 4,5-6,5, a więc kwaśne i słabo kwaśne. Zaburzenia w rozwoju roślin mogą wynikać z faktu, że pH podłoża nie mieści się w tych granicach. Zbyt dużej kwasowości podłoża (pH poniżej 4,5) przeciwdziałamy posypując powierzchnię gleby niewielką ilością mielonej kredy (bez żadnych domieszek) lub dodając do mieszanki popiół lub węgiel drzewny. Podłoże o pH wyższym niż 6,5 zakwaszamy dodając czystego torfu (pH torfu wynosi 3-5) lub posypując powierzchnię ziemi niewielką ilością siarki.

Czynnością, którą należy wykonać przed posadzeniem drzewka do nowego pojemnika, jest cięcie korzeni. Ma ono na celu odmłodzenie systemu korzeniowego, rozkrzewienie go oraz nadanie mu pożądanego kształtu. Jeśli drzewko ma być posadzone w płytkim pojemniku, system korzeniowy powinien być płytki i poziomy, jeśli w pojemniku głębszym – bardziej rozbudowany w dół.

Przed sadzeniem lub przesadzaniem roślinę należy nieco przesuszyć, co ułatwia usuwanie zbędnej ziemi z bryły korzeniowej. Podczas sadzenia i przesadzania regułą jest wymiana większości ziemi z bryły korzeniowej drzewek liściastych i tylko części ziemi z bryły drzewek iglastych. Nie należy jednak usuwać ziemi przy nasadzie pnia. Spomiędzy korzeni drzewka sadzonego pierwszy raz do pojemnika dla bonsai należy – tępo zakończoną pałeczką -usunąć tyle ziemi, aby bryła korzeniowa mieściła się swobodnie w pojemniku. Następnie wycinamy korzeń palowy, jeśli roślina ma taki, oraz wszystkie mocne korzenie skierowane do dołu. Usuwamy również korzenie obumarłe lub uszkodzone, a pozostałe skracamy co najmniej o 1 /3.

Podczas przesadzania drzewek wcześniej już formowanych postępujemy podobnie. Usuwamy pałeczką część ziemi z bryły korzeniowej i przycinamy o 1/3, usuwając uszkodzone i obumarłe. Jeśli drzewko przesadzamy do płaskiego pojemnika, wycinamy przede wszystkim korzenie skierowane do dołu, a pozostawiamy korzenie poziome.

czytaj dalej