Sadzonkowanie drzewek bonsai

Twórcy bonsai często wykorzystuję do sadzonkowania uszczykiwane lub obcinane pędy formowanych drzew.

Sadzonkować możemy w doniczce, skrzynce drewnianej lub w jakimkolwiek innym naczyniu o głębokości 12-15 cm posiadającym w dnie duże otwory do odpływu nadmiaru wody. Pojemniki lub naczynia należy zdezynfekować. Podłoże powinno się charakteryzować dużymi przestworami powietrznymi, umożliwiającymi odpowiedni dostęp tlenu. Jako podłoże stosuje się mieszaninę torfu z piaskiem lub z perlitem w proporcji 1:1. Piasek powinien być gruboziarnisty, o ziarnach grubości 1-3 mm, sterylny, bez żadnych domieszek. Pojemnik, w którym będziemy ukorzeniać sadzonki, napełniamy w jednej trzeciej gruboziarnistym żwirem, a następnie dopełniamy mieszaniną torfu z piaskiem lub z perlitem. Powierzchnię pokrywamy cienką warstwą piasku, co zapobiega rozwojowi glonów i mchów.

W celu skrócenia okresu ukorzeniania i wytworzenia mocniejszego systemu korzeniowego stosuje się obecnie powszechnie regulatory wzrostu, którymi traktuje się sadzonkę przed posadzeniem. Preparaty te są produkowane w postaci pudru, w którym zanurzamy dolną część sadzonki, długości 1-2 cm, a następnie strzepujemy jego nadmiar. Podczas tego zabiegu sadzonki nie powinny być mokre, aby nie przyklejały się do nich większe niż trzeba ilości preparatu.

Preparaty stymulujące ukorzenianie stosuje się również w postaci stężonych roztworów lub pastylek. Najczęściej stosowanymi preparatami do ukorzeniania sadzonek drzew i krzewów są: angielski Seradix B nr 2, holenderski Rhizopon A oraz zachodnio-niemiecki Wurzelfix. W Polsce jest produkowany preparat Pomonit, nadający się szczególnie do ukorzeniania sadzonek zielnych. Przygotowane sadzonki wtykamy w podłoże pionowo, na głębokość nie większą niż połowa długości sadzonki, uważając aby dolne liście nie dotykały podłoża. Odstęp między sadzonkami powinien być taki, aby ich liście nie stykały się ze sobą. Posadzone sadzonki należy obficie podlać przez drobne sitko. Sadzonki potraktowane stymulatorem ukorzeniania w postaci pudru należy podlać umiarkowanie, aby nie spłukać preparatu.

Na pojemniku z sadzonkami dobrze jest zamocować druciane przęsła i nakryć go szczelnie folią. Można też całość włożyć w worek foliowy, który trzeba zawiązać na górze. Zapewni to właściwą wilgotność sadzonkom i zapobiegnie ich uschnięciu. Pojemnik należy postawić w jasnym i ciepłym miejscu, ponieważ do ukorzeniania potrzebna jest temperatura 15-18°C. Sadzonki nie osłonięte folią muszą stać w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru.