Styl Kabudachi

Styl Kabudachi – drzewko o wielu pniach. Jest to określenie tych bonsai, w których z jednego systemu korzeniowego wyrasta kilka pni. Do stylu tego zalicza się również odmiany Yamayori i Yamayose, w których bonsai jest utworzone z kilku roślin. Takie bonsai można otrzymać, gdy nasiona są wysiane blisko siebie, a wyrosłe z nich rośliny są splecione ze sobą korzeniami.

W stylu Kabudachi obowiązują takie same zasady jak w stylach Sokan i Soju, lecz liczba pni musi być nieparzysta (3 pnie – Sankan, 5 pni – Gokan, 7 pni – Shichikan). Do formowania w tym stylu są najczęściej używane sosny (Pinus), jałowce (Juniperus) i świerki (Picea).