Styl Sokan i Soju

Styl Sokan i Soju. Bonsai w stylu Sokan to drzewko o dwu pniach, natomiast w stylu Soju są to dwa drzewka posadzone obok siebie w jednym pojemniku.

Liczba 2 jest jedyną liczbą parzystą akceptowaną przez twórców bonsai, i to tylko w stylach Sokan i Soju. Pozostałe style tworzone z grup drzew zawierają zawsze ich nieparzystą liczbę. W stylu Soju z reguły nie sadzi się obok siebie drzew różnych gatunków. Poniżej rozwidlenia pni drzewek ukształtowanych w stylu Sokan nie mogą wyrastać żadne gałązki. W obu stylach nie dopuszcza się, aby pnie miały równą długość. Wysokość niższego pnia lub drzewka powinna być tyle razy mniejsza od wysokości wyższego, ile razy jego średnica jest mniejsza od średnicy pnia (lub drzewka) wyższego. Pierwsza dolna gałąź pnia (lub drzewka) niższego zawsze powinna wyrastać niżej niż pierwsza dolna gałąź pnia wyższego. Gałęzie obu pni nie mogą się krzyżować.

Drzewa i krzewy najczęściej formowane w tych stylach to sosny (Pinus), jałowce (Juniperus), świerki (Picea) i klony (Acer).