Tworzenie bonsai w stylu Hokidachi

Tworzenie bonsai w stylu HokidachiFormowanie bonsai w stylu Hokidachi, przeważnie z drzew liściastych, jest jednym z najłatwiejszych. Drzewka formowane w tym stylu odznaczają się naturalnością i prostotą, co stanowi o ich bezpretensjonalnej urodzie.

Do formowania bonsai w stylu Hokidachi można użyć młodej rośliny. Średnica nasady pnia musi jednak wynosić co najmniej 1 cm. Przycinając pień drzewka na wybranej wysokości wyznaczamy w ten sposób wielkość bonsai. Częste przycinanie wybijających pędów spowoduje rozkrzewienie i zagęszczenie korony drzewka. Po osiągnięciu planowanej wielkości niezbędne jest formowanie ciągłe, mające na celu utrzymanie kształtu i wielkości korony.

Bonsai w stylu Hokidachi można również tworzyć ze starszych drzew. W takim przypadku pień drzewa ucinamy na wysokości równej 3-krotnej średnicy nasady pnia. Miejsce cięcia powinno mieć kształt odwróconego stożka, co osiągamy wydrążając pień ostro zakończonym nożem. Pień w miejscu cięcia owija się dokładnie sznurkiem lub taśmą, aby nie dopuścić do tworzenia się zgrubień spowodowanych narastaniem kallusa (tkanki przy-rannej). Jesienią skraca się wszystkie przyrosty oprócz środkowego, pionowo rosnącego pędu tak, aby ich długość była równa połowie długości pnia. Pędy należy ciąć ukośnie tak, aby powierzchnia cięcia była skierowana do wewnątrz korony, gdyż wtedy nowe pędy będą wyrastać na zewnątrz, powiększając koronę drzewa.

Pozostawienie środkowego pędu pozwoli w przyszłości zwiększyć wysokość całej rośliny. Cięcie nowych przyrostów kontynuujemy przez kilka lat, aż do uzyskania korony odpowiedniej wielkości.

Drzewka formowane tą metodą wyglądają nieciekawie po zrzuceniu liści, gdyż widoczna jest dysproporcja między grubym pniem i cienkimi gałązkami, lecz po kilku latach, gdy gałęzie pogrubieją, tylko doświadczony hodowca pozna, w jaki sposób drzewko zostało uformowane.