Tworzenie bonsai w stylu Ikadabuki

Tworzenie bonsai w stylu IkadabukiTworzenie bonsai w stylu Ikadabuki, czyli lasku z jednego drzewka, jest jedną z najłatwiejszych technik. W bonsai tym pień drzewka jest poziomo zagłębiony w ziemi, a gałęzie sprawiają wrażenie pojedynczych drzewek. Lasek Ikadabuki charakteryzuje się ustaloną i niezmienną pozycją każdego drzewka. Pielęgnacja lasku jest łatwa, a zmiany barw liści w czasie wegetacji następują jednocześnie u wszystkich drzewek. Do tworzenia stylu nadaje się większość gatunków drzew i krzewów używanych w sztuce bonsai, a szczególnie drzewa z licznymi pączkami śpiącymi.

Formując lasek Ikadabuki z drzew liściastych dobrze jest wybrać drzewko „płaskie”, tzn. z gałęziami wyrastającymi z pnia tylko w dwóch przeciwnych kierunkach. Pień i gałęzie przycinamy tak, aby drzewko położone płasko w pojemniku nie dotykało żadną częścią brzegów pojemnika. Przyjęte jest, że bryła korzeniowa drzewka znajduje się po lewej stronie kompozycji.

Drzewko kładziemy na podłożu w pojemniku i przysypujemy je, pozostawiając nie przykrytą 1/3 średnicy pnia i gałęzi. Korzenie wystające nad powierzchnię ziemi przycinamy.

Posadzone drzewko mocujemy na pomocą drutów przeciągniętych przez otwory drenażowe lub owiniętych wokół pojemnika. W miejscach styku drutu z drzewkiem podkładamy pod drut kawałki gumy. Całość przykrywamy torfem i obficie podlewamy. Warstwę torfu zdejmujemy, gdy z pączków śpiących zaczynają wybijać nowe pędy.

Gdy pędy osiągną wysokość około 10 cm, należy wybrać te, które pozostaną – tworząc drzewka naszego lasku, a usunąć pozostałe. W celu odpowiedniego ukształtowania koron drzewek uszczykujemy pędy drugiego rzędu pozostawiając jeden pączek.

Inna procedura jest stosowana przy tworzeniu lasku w stylu Ikadabuki z drzewka iglastego. Wczesną wiosną obcinamy gałęzie wyrastające po jednej stronie pnia drzewka, a pozostałe drutujemy i naginamy w jednym kierunku.

Na tej stronie pnia, która po położeniu go będzie skierowana do dołu, robimy ostrym nożem nacięcia. Miejsca cięcia zwilżamy i pokrywamy preparatem przyspieszającym ukorzenianie. Następnie układamy drzewko płasko w pojemniku i mocujemy za pomocą drutu.

Pień przykrywamy mieszanką glebową i umiarkowanie podlewamy tak, aby nie spłukać preparatu przyspieszającego ukorzenianie. Pojemnik z drzewkiem ustawiamy w miejscu dobrze oświetlonym, ale osłoniętym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Drzewko powinno być ponadto zabezpieczone przed deszczem i wiatrem. Pojemnik nie powinien być poruszany ani przesuwany przez kilka miesięcy. Po 1 do 1,5 roku, gdy na dolnej stronie pnia wytworzą się nowe korzenie, odcinamy starą bryłę korzeniową.

Gałęzie wyrastające z zakopanego w podłożu pnia w czasie dalszej uprawy traktuje się jak drzewka w lasku składającym się z wielu drzewek i podobnie się je formuje.