Tworzenie bonsai w stylu Yose-uye cz.1

Styl Yose-uye – bonsai leśne, to grupa drzewek posadzonych w dużym, płytkim pojemniku. Styl ten, podobnie jak styl Ishizuke, różni się od pozostałych stylów bonsai z uwagi na duży margines swobody pozostawionej twórcy. Leśne bonsai może przedstawiać zarówno stary las, jak i młody zagajnik, zwarty kompleks leśny, lecz również luźną grupę drzew rosnących na otwartej przestrzeni lub na brzegu morza. Przez umiejętne skomponowanie całości można stworzyć wrażenie, że drzewa rosną w odległej perspektywie. Zadaniem twórców bonsai leśnego jest odtworzenie nie tylko wyglądu lasu, lecz także jego nastroju. Od tego, w jakim stopniu uda się to osiągnąć, zależy ostateczny efekt.

Tworzenie bonsai w stylu Yose-uye jest jednym z najłatwiejszych i najbardziej wdzięcznych, dlatego też jest polecane dla początkujących twórców. W porównaniu z bonsai w innych stylach, formowanymi latami, laski bonsai tworzy się szybko. Mając przygotowany wcześniej materiał roślinny i naszkicowany wzór nasadzenia, można w krótkim czasie uzyskać efektowne bonsai. Dużą rolę odgrywa wprawa w zestawianiu roślin potrzebnych do grupowego nasadzenia. Dużą zaletą tego stylu jest natomiast łatwość przekomponowania go, jeśli część lasku zostanie zniszczona lub słabiej rośnie. Czasami zmiana położenia jednego drzewa wystarczy dla uzyskania całkiem odmiennego efektu. Materiał roślinny używany w tym stylu jest tani, co pozwala na swobodne eksperymentowanie, bez którego nie uzyskamy wprawy w tworzeniu leśnych kompozycji.

Do tworzenia lasków nadają się rośliny, które nie zawsze możemy wykorzystać do formowania pojedynczych bonsai. Drzewa z gałęziami wyrastającymi tylko po jednej stronie pnia można wykorzystać sadząc je na obrzeżu lasku. Nie znaczy to jednak, że do tego typu nasadzeń nadają się wszystkie mniej wartościowe lub wybrakowane rośliny. Wytrawny twórca z setki takich drzew wybierze zaledwie kilka nadających się na lasek.

Wybrane rośliny powinny odznaczać się drobnym ulistnieniem. Powinny być odporne na przesadzanie i jednocześnie wykonywane mocne cięcie korzeni. Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie posadzone drzewka pochodziły z sadzonek wegetatywnych z jednej rośliny matecznej. Wygląd poszczególnych drzewek w lasku byłby wtedy bardziej wyrównany, ponieważ rośliny reprezentowałyby ten sam typ wzrostu, pokrój i kolor. Poleca się stosować te gatunki drzew i krzewów, których nowe przyrosty są jaśniejsze od starych pędów.

Do tworzenia lasku można używać 2-8-letnich roślin. Liczba drzewek w lasku bonsai może być różna, nie mniejsza jednak niż 7. Przyjmuje się, że liczba drzew w lasku powinna być nieparzysta, gdyż pozwala to na uniknięcie symetrii w kompozycji. Laski składające się z drzewek jednego gatunku łatwiej pielęgnować, gdyż wymagania wszystkich roślin są jednakowe.

Czasami tworzy się laski z różnych gatunków drzew. Należy wtedy dobrać gatunki o podobnych wymaganiach świetlnych, wodnych i pokarmowych. W takich wypadkach jeden z gatunków jest dominujący, natomiast drugi jest tylko akcentem podnoszącym atrakcyjność lasku. Po jakimś czasie równowaga takiej kompozycji zostaje zachwiana. Spowodowane to jest różnym tempem wzrostu roślin lub zdominowaniem roślin słabszych przez mocniejsze.

czytaj dalej