Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Polimekrylan metylu i fibra

Polimekrylan metylu i fibra

Polimetakrylan metylu znany jest w Polsce pod nazwą szkła organicznego oraz w innych krajach pod nazwami handlowymi orgstiekło (Rosja) i plexiglas (Niemcy, USA, Francja). Szkło organiczne odznacza się dobrą przezroczystością, dużą zdolnością przepuszczania światła, możliwością barwienia … Czytaj dalej ...

Polietylen i polichlorek winylu

Polietylen i polichlorek winylu

Polietylen jest tworzywem elastycznym, ma dużą odporność na działanie wody i większości czynników chemicznych oraz ma dobre własności izolacyjne. Odporność polietylenu na działanie kwasów wykorzystuje się, produkując z niego skrzynki akumulatorowe, zbiorniki, uszczelki i zakrętki. Z … Czytaj dalej ...

Aminoplasty i poliestry

Aminoplasty i poliestry

Aminoplasty są tworzywami otrzymywanymi z produktów mocznika, aniliny lub melaminy. Z aminoplastów wykonuje się gałki, uchwyty i drobne części wyposażenia elektrycznego. Tworzywa melaminowe z wypełniaczem w postaci papieru stosuje się jako wykładzinę podłóg i ścian samochodów dostawczych. … Czytaj dalej ...

Fenoplasy – bakelity

Fenoplasy – bakelity

Fenoplasty nazywane również bakelitami w zależności od sposobu otrzymywania i przetwórstwa mają najbardziej różnorodne zastosowanie ze wszystkich tworzyw sztucznych. Jednym z tych zastosowań jest budowa nadwozi. Z fenoplastów z wypełniaczem w postaci włókien bawełnianych produkowane są elementy … Czytaj dalej ...

Azotan celulozy i octan celulozy

Azotan celulozy i octan celulozy

Tworzywa sztuczne to wielkocząsteczkowe materiały organiczne, przeważnie o skomplikowanej budowie chemicznej, którym w określonych warunkach, tzn. przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu można nadawać dowolne kształty. Poniżej, zostaną omówione najważniejsze rodzaje tworzyw sztucznych, mających zastosowanie w … Czytaj dalej ...

Własności technologiczne

Własności technologiczne określają przydatność materiału w procesach wytwarzania przedmiotów użytkowych. Do własności tych zaliczamy lejność, plastyczność, skrawalność, spawalność. Lejność polega na dobrym wypełnianiu form płynnym meta* lem lub stopem. Plastyczność określa przydatność materiału do obróbki plastycznej, czyli do kucia, tłoczenia, … Czytaj dalej ...

Własności mechaniczne metali

Własności mechaniczne obejmują zespół cech określających zdolność do przeciwstawienia się działaniu sił zewnętrznych. Każdy zespół lub element samochodu poddany jest działaniu sił zewnętrznych. Pod wpływem działania tych sił mogą nastąpić odkształcenia, a w przypadku niedostatecznie wytrzymałej konstrukcji nawet zniszczenie danej … Czytaj dalej ...

Własności fizyczne metali

Własności fizyczne. Do własności tych zaliczamy: ciężar właściwy, temperaturę topnienia, przewodnictwo cieplne i przewodność elektryczną, rozszerzalność cieplną,- własności magnetyczne oraz wygląd zewnętrzny. Ciężar właściwy jest to stosunek ciężaru do objętości i był dotychczas wyrażany w G/cm3 lub kG/dm3. Obecnie jednak … Czytaj dalej ...

Własności chemiczne metali

Własności chemiczne to przede wszystkim odporność na korozję i działanie czynników chemicznych. Dużą odpornością na korozję odznaczają się srebro, złoto i platyna, a w mniejszym stopniu nikiel i chrom. Wykonuje się również specjalne odporne stopy techniczne, jak np. stale nierdzewne, … Czytaj dalej ...