Ślusarstwo

Liczba sprzętu samochodowego wymagającego obsługi fachowej, szybkiej i taniej naprawy stale wzrasta. Powstała więc potrzeba budowy nowoczesnych zakładów wytwórczych i naprawczych, wyposażonych w specjalne obrabiarki. Do ich obsługi trzeba było wyszkolić wykwalifikowanych pracowników, którzy by łączyli znajomość podstaw teoretycznych budowy samochodów z doświadczeniem praktycznym. Mechanik pojazdów samochodowych, zarówno zatrudniony w produkcji jak i przy naprawie, powinien zdawać sobie sprawę z konieczności starannego i systematycznego wykonywania pracy i liczyć się z możliwością tragicznych skutków jakichkolwiek niedokładności jej wykonania. Ze względu na trudności sprawdzenia dokładności wykonanych zabiegów, często przez użytkowników zupełnie w tej dziedzinie nie-kompetentnych, wielka odpowiedzialność ciąży na pracownikach wykonujących naprawy.

Ustawa roku o zapewnieniu bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych zabrania wytwarzania i oddawania do użytku maszyn, które nie zapewniają bezpiecznego ich obsługiwania. W myśl tej ustawy za wady fabryczne i za niewłaściwie przeprowadzone naprawy odpowiedzialne są zakłady, które odpowiednie prace wykonały.

W obecnej dobie, którą znamionuje daleko posunięte zmechanizowanie pracy, obróbka ręczna wydaje się przeżytkiem. Zarówno w przemyśle, jak i w rzemiośle dąży się do coraz bardziej zmechanizowanej, a nawet zautomatyzowanej obróbki, gdyż jest ona o wiele dokładniejsza i szybsza, a zatem korzystniejsza niż obróbka ręczna. Jednakie zupełne wyeliminowanie obróbki ręcznej okazało się niemożliwe i jak dotychczas jeszcze wiele czynności trzeba wykonywać ręcznie.

Ślusarstwo polega na ręcznej obróbce metali na zimno, a wykonujący czynności związane z tym rodzajem obróbki nazywa się ślusarzem. We współczesnym ślusarstwie staramy się wyeliminować pracochłonną obróbkę ręczną, pozostawiając ślusarzowi czynności wykańczania, dopasowywania i składania części w zespoły.

Ze względu na wymienione wymagania ślusarz powinien sio orientować w zadaniach pokrewnych zawodów, aby mógł być łącznikiem w ich zespole. Chociaż dążenie do zastąpienia obróbki ręcznej pracą obrabiarek jest słuszne, to jednak nie zawsze jest możliwe.

Takie działy, jak np. ślusarstwo montażowe, budowlane, wyrób oraz wykończenie narzędzi itp., wymagają obróbki ręcznej.

Szczególnie wiele czynności ręcznych wykonywać musi ślusarz samochodowy. Chociaż czynności te mają przeważnie charakter demontażu i montażu, jednakże umiejętność wykonywania obróbki ręcznej musi być przez ślusarza samochodowego szczególnie dobrze opanowana.