Środki myjące i dezynfekujące

Środki myjące i dezynfekujące

Stosowanie środków myjących i dezynfekujących ma na celu zapewnieme odpowiedniego poziomu czystości mikrobiologicznej urządzeń i higieny pomieszczeń. Te elementy stanowią nieodzowny warunek prawidłowego przebiegu produkcji i uzyskania wysokiego poziomu jakości wyrobów.
Wysoka skuteczność środków myjących i dezynfekujących daje dużą korzyść, wynikającą z ułatwienia prac nad utrzymaniem czystości aparatury, opakowań i pomieszczeń produkcyjnych.

Rodzaje środków myjących, ich charakterystyko i zakres stosowania

Środki myjące w zależności od ich składu chemicznego dzieli się następujące grupy:
–    zasady i środki alkaliczne, kwasy i środki kwaśne,
–    środki wspomagające,
–    środki firmowe, będące kompozycją różnych składników.