Palety

Palety służą do nakładania na nie w kilku warstwach skrzynek z butelkami pustymi, względnie napełnionymi. Wykonane są one z drewna, w przyszłości będą wykonywane z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normą polską mają one następujące wymiary: 800X1200 mm, 1000X1200 mm, 1200X1600 mm.

W przemyśle piwowarskim i napojów gazowanych są używane palety posiadające maksymalną długość 1200 mm. Palety są wykonywane w dwóch wersjach: jednopłytowych i dwupłytowych. Od palet wymaga się odpowiedniej wytrzymałości na obciążenie przy przeładunkach za pomocą wózków widłowych. Palety mają wykonane wejścia dla wideł, które są symetrycznie rozmieszczone, co pozwala na utrzymywanie płaszczyzny w równowadze podczas prac przeładunkowych.