Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

Sztuczne postarzanie drzewek bonsai cz.2

Zbyt długie konary możemy skrócić podobnie jak wierzchołek drzewka. Również całe gałęzie można pozbawiać kory. W przypadku drzew iglastych wystarczy usunąć wszystkie igły z wybranej gałęzi, a kora zejdzie później sama. Gałąź pozbawioną kory można kształtować tak jak żywe gałęzie. …

Sztuczne postarzanie drzewek bonsai cz.1

Sztuczne postarzanie – Sędziwy wygląd niektórych drzewek bonsai na ogół nie jest ściśle zgodny z ich rzeczywistym wiekiem. Rozłupane pnie, ułamane konary, martwe, białe kikuty gałęzi, tak charakterystyczne dla starych drzew rosnących w nie sprzyjających środowiskach, często zostały ukształtowane specjalnie, …

Cięcie liści drzewka bonsai cz.2

Cięcie liści stosuje się również w przypadku nierównomiernego wzrostu gałęzi. Usunięcie liści z gałęzi zbyt silnej powoduje osłabienie jej wzrostu, a pozostawienie liści jedynie na zbyt słabo rosnącym konarze przyspieszy jego wzrost.

Rzadziej jest stosowane skracanie, do 2-3 cm, zbyt …

Cięcie liści drzewka bonsai cz.1

ciecie lisci bonsaiCięcie liści – Jak już wcześniej wspomniano, ważną cechą ładnego bonsai jest harmonia między wielkością pnia i gałęzi a wielkością liści lub igieł. Często drzewko o ładnie uformowanym pniu i konarach wygląda nienaturalnie z powodu zbyt dużej wielkości liści. Z …

Skracanie i uszczykiwanie pędów jałowców, cyprysów, świerków

skracanie pedow bonsaiJałowiec chiński (Juniperus chinensis), cyprys włoski (Cupressus semipervirens) cyprysik tępołuskowy (Chamaecyparis obtusa) i inne cyprysiki. Rośliny te należy uszczykiwać od wiosny do wczesnej jesieni, pozostawiając tylko 1/3 długości nowo wyrosłych pędów. Pędy wybijające bezpośrednio z pnia lub grubszych gałęzi należy …